Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenie Wspólników 25 kwietnia w Żytkowicach godz. 12.

PORZĄDEK OBRAD Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego na dzień 25 kwietnia spółki pod firmą POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żytkowicach. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego...

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Żytkowice, 16 maja 2023 Zarząd spółki Polska Cegła Żytkowice SA wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269960, informuje, że Uchwałą Zarządu z dnia 16 maja 2023r., na dzień 13 czerwca 2023 roku, na godzinę 14.00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej...

ZAWIADOMIENIE (DRUGIE) O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

ZAWIADOMIENIE (DRUGIE) O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka Przekształcana) W SPÓŁKĘ POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka Przekształcona) Stosownie do art. 560 § 1 KSH Zarząd Polska Cegła Żytkowice...

ZAWIADOMIENIE (PIERWSZE) O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

ZAWIADOMIENIE (PIERWSZE) O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE SPÓŁKA AKCYJNA (Spółka Przekształcana) W SPÓŁKĘ POLSKA CEGŁA ŻYTKOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka Przekształcona) Stosownie do art. 560 § 1 KSH Zarząd Polska Cegła Żytkowice...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki Zakłady Silikatowe Żytkowice SA wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269960, informuje, że Uchwałą Zarządu z dnia 05 września 2022r., na dzień 28 września 2022 roku, na godzinę 14,00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Pana...

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki Zakłady Silikatowe Żytkowice SA wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269960, informuje, że Uchwałą Zarządu z dnia 17 czerwca 2021r., na dzień 06 lipca 2021 roku, na godzinę 13.30 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Pana Krzysztofa...

WEZWANIE PIĄTE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE PIĄTE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

WEZWANIE CZWARTE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE CZWARTE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

WEZWANIE TRZECIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE TRZECIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

WEZWANIE DRUGIE DO ZŁOŻENIA AKCJI WSPÓŁCE

Wezwanie drugie do złożenia akcji w spółce W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

Informacje rejestrowe

Prezes zarządu

Jacek Krzysztof Koczwara

Członkowie zarządu

Ela Maria Szcześniak
Paweł Kostecki

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Nazwa Rejestrowa

Polska Cegła Żytkowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres

26-930 Garbatka Letnisko, Żytkowice

Kapitał zakładowy

1 000 000 zł opłacony w całości

Numer REGON

140795241

Numer NIP

8121853852

Numer KRS

0000269960