Relacje inwestorskie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd spółki Zakłady Silikatowe Żytkowice SA wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000269960, informuje, że Uchwałą Zarządu z dnia 17 czerwca 2021r., na dzień 06 lipca 2021 roku, na godzinę 13.30 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Pana Krzysztofa...

WEZWANIE PIĄTE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE PIĄTE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

WEZWANIE CZWARTE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE CZWARTE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

WEZWANIE TRZECIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE TRZECIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

WEZWANIE DRUGIE DO ZŁOŻENIA AKCJI WSPÓŁCE

Wezwanie drugie do złożenia akcji w spółce W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

WEZWANIE PIERWSZE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

WEZWANIE PIERWSZE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Zakłady Silikatowe Żytkowice Spółka...

Informacje rejestrowe

Prezes zarządu

Jacek Krzysztof Koczwara

Członkowie zarządu

Ela Maria Szcześniak
Paweł Kostecki

Sąd rejestrowy

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy

Nazwa Rejestrowa

Zakłady Silikatowe Żytkowice S.A.

Adres

26-930 Garbatka Letnisko, Żytkowice

Kapitał zakładowy

1 000 000 zł opłacony w całości

Numer REGON

140795241

Numer NIP

8121853852

Numer KRS

0000269960